Film och teve

Det finns fem långfilmer där esperanto är huvudspråket:

 • Angoroj (1964)
 • Inkubo (1965)
 • Gerda malaperis! (2006)
 • La patro
 • Perdita en Nenien (2016)

I övrigt finns det en del gamla dokumentärer och nyhetsfilmer på esperanto bevarade, varav vissa spelades in redan under 1910-talet. År 1917 spelades L.L. Zamenhofs begravning in.

För den som är intresserad av att se en film om esperanto finns Sam Greens halvtimmeslånga dokumentär The Universial Language (La Universala Lingyo) som kom ut år 2011.

angorojAngoroj

Angoroj, vilket betyder vånda på esperanto, spelades in i Frankrike i mitten av 1960-talet och försvann sedan, men nu har den återfunnits och restaurerats. Den ungefär en timme långa mordhistorien regisserades av Atelier Mahé och flera av skådespelarna var skickliga esperantotalare. Bland annat kan vi se Raymond Schwartz, mer känd för sitt engagemang i Esperanto Cabaret, i en av rollerna.

Efter att ha restaurerats släpptes Angoroj i formatet PAL i Schweiz.

incubusInkubo

Inkubo (Incubus) är en svartvit lågbudgetfilm i skräckgenren. Nu för tiden är den mest känd för att huvudrollsinnehavaren är en viss William Shatner, som strax efter sin medveran i Inkubo började arbeta med teveserien Star Trek.

Inkubo skrevs och regisserades av Leslie Stevens, som tidigare gjort teveserien The Outer Limits. Stevens valde att spela in Inkubo på esperanto för att skapa en kuslig och overklig stämning, och han förbjöd dubbning av filmen. Skådespelarnas uttal skiljer sig en hel del från hur esperantotalare brukar uttala orden. Skådespelarna var inte själva esperantotalare utan lärde sig bara sina repliker utantill och det fanns inte någon esperantotalare på plats för att korrigera deras uttal.

Filmfotograf för Inkubo var Conrad Hall, som senare kom att vinna tre Oscars för filmerna Road to Perdition, American Beauty och Butch Cassidy and the Sundance Kid.

Inkubo var länge försvunnen, innan en kopia med franska undertexter återfanns i Paris. Sci Fi Channel bekostade renoveringsarbetet och Inkubo släpptes på DVD år 2001.

Gerda malaperis

gerda-malaperisFilmen Gerda malaperis! är baserad på boken med samma namn som skrevs på esperanto av Claude Piron, och som är mycket vanligt förekommande som studiematerial för den som vill lära sig esperanto. Den handlar om kidnappningen av Gerda, en expert på obskyra språk. Filmen regisserades av Joe Bazilio Costa och hade Elienzer Emanuel, Vitor Leitao och Lorena Leos i huvudrollerna.

Både denna film och La patro kommer från den brasilianske filmproducenten Imagu-filmoj. Gerda malaperis betyder ”Gerda försvann” och La patro betyder ”fadern”.

Exempel på filmer och teveprogram med inslag av esperanto

 • Stumfilmen The Last Laugh (1924), där gatuskyltar, affischer, med mera är textade på esperanto.
 • Filmen Idiot’s Delight (1939) med Clark Gable och Norma Shearer, där lokalbefolkningen i ett europeiskt land talar och skriver esperanto.
 • I filmen Road to Singapore (1940) med Bing Crosby och Bob Hope sjungs en sång på esperanto.
 • I Charlie Chaplins mästerverk The Great Dictator (1940) är skyltarna i butikernas fönster skrivna på esperanto.
 • Den brittiska teveserien Red Dwarf (1988 – ) utspelar sig huvudsakligen ombord på ett tvåspråkigt rymdskepp där informationsskyltar under de två första säsongerna av serien är skrivna på både engelska och esperanto.
 • I sciencefiction-filmen Gattaca (1997) läses högtalarmeddelanden upp på esperanto och engelska.
 • Que Sera, Sera (2002) är en norsk kortfilm som handlar om en (fiktiv) norsk nationell esperantoförening och hur dess ordförande försöker locka in nya medlemmar. Delar av dialogen är på esperanto.
 • Wulf, en figur i det animerade teveprogrammet Danny Phantom (2004) på Nickelodeon, talar endast esperanto.
 • I filmen Superman/Batman: Apocalypse (2010) är det språk som talas av karaktärer från planeten Krypton en blandning av esperanto och nonsens.
 • Den korta tecknade filmen Ĉapeloj (2011) innehåller inte något tal över huvud taget. Istället visar den ordlösa sketcher baserade på ordvitsar som är roliga på esperanto.
 • Yasuhiro Yoshiuras post-apokalyptiska animerade drama Sakasama no Patema (2013) är på japanska och esperanto.
 • Esperanto förekommer i långfilmen Captain Fantastic (2016).