Alfabet och uttal

Alfabetet för esperanto

A B C Ĉ D E F G Ĝ H Ĥ I J Ĵ K L M N O P R S Ŝ T U Ŭ V Z

a b c ĉ d e f g ĝ h ĥ i j ĵ k l m n o p r s ŝ t u ŭ v z

Det alfabet som esperanto använder bygger på det latinska alfabetet.

Det går från och med a till och med z precis som i engelskan, men saknar bokstäverna q, w, x och y.

Totalt innehåller alfabetet för esperanto 28 bokstäver, eftersom sex av tecknen återfinns i två versioner:

Med det diakritiska tecknet cirkumflex Utan diakritiskt tecken
ĉ c
ĝ g
ĥ h
ĵ j
ŝ s

 

Med det diakritiska tecknet brevis Utan diakritiskt tecken
ŭ u

Ibland används bokstäver som inte ingår i det vanliga alfabetet för esperanto i lånord från andra språk som tagits in i esperanton utan att göras om. Även egennamn kan skrivas med bokstäver som inte ingår i det vanliga alfabetet för esperanto, till exempel Wilhelm, Åsa, Peña och Don Quixote – det förekommer dock också att man gör om dem istället och skriver ut dem i en esperanto-version.

Uttal av bokstäverna

Bokstav

Namn på esperanto

IPA

Uttalas som

A

a

[a]

a i alla

B

bo

[b]

b i bord

C

co

[ʦ]

ts i vitsar

Ĉ

ĉo

[ʧ]

tsch i kitsch

D

do

[d]

d i datum

E

e

[e]

eller

[ɛ]

e i enbär

eller

e i elda

F

fo

[f]

f i fusk

G

go

[g]

g i gata

Ĝ

ĝo

[ʤ]

Ett hårt dj-ljud, som g i gentlemen uttalas på engelska

H

ho

[h]

h i höst

Ĥ

ĥo

[x]

Ett tyskt ach-Laut, som ch i Bach uttalas på tyska

I

i

[i]

i i is

eller

i i isterband

J

jo

[j]

j i jaga

Ĵ

ĵo

[ʒ]

Som s i vision uttalas på engelska och som j i jour uttals på franska

K

ko

[k]

k i koka

L

lo

[l]

l i leva

M

mo

[m]

m i mamma

N

no

[n]

n i nysa

O

o

[o]

eller

[ɔ]

å i ål

eller

å i åska

P

po

[p]

p i pappa

R

ro

[r]

Som ett tungspets-r i röda.

Tungspets-r är i svenskan vanligt i Mellansverige och i Norrland, däremot är det ovanligt i sydsvenska dialekter. (I Sydsvenska dialekter är det vanligare med tungrots-r.)

S

so

[s]

s i sova

Ŝ

ŝo

[ʃ]

Som sh i shell uttalas på engelska och som sch i waschen uttalas på tyska

T

to

[t]

t i tak

U

u

[u]

o i olaglig

eller

o i bonde

Ŭ

ŭo

[w]

u i aula

V

vo

[v]

v i vänskap

Z

zo

[z]

Som z i zone uttalas på engelska