Exempel på ord och fraser

Svenska Esperanto
Talar du esperanto?  Ĉu vi parolas Esperanton?
Ja, jag talar esperanto. Jes, mi parolas Esperanton.
Ja  Jes
Nej  Ne
Jag förstår dig inte.  Mi ne komprenas vin.
Okej  Bone
Kritik mot Esperanto kritiko Esperanton
Hur många talar esperanto? kiom parolas Esperanton?
Hej Saluton
God morgon  Bonan matenon
God kväll  Bonan vesperon
God natt  Bonan nokton
Adjö  Ĝis (la) revido (hur uttalas det)
Vad heter du?  Kio estas via nomo?
Jag heter Eva.  Mia nomo estas Eva.
Hur mår du?  Kiel vi fartas?
Jag mår bra.  Mi fartas bone
Tack  Dankon
Varsågod  Ne dankinde
Ursäkta mig  Pardonu min
En öl, tack  Unu bieron
Två flaskor mineralvatten Du botelojn da mineralakvo
Fyra hamburgare Kvar hamburgeroj
Grekisk sallad Greka salato
Notan, tack eko, bonvolu
Var är toaletten?  Kie estas la necesejo?
 Lån Prunto
Tandläkare Dentisto
Läkare kuracisto
Köpa medicin aĉeti medikamento
Var kan jag köpa linser Kie mi povas aĉeti lento
Vad är det där?  Kio estas tio?
Det är ett marsvin.  Tio estaskobajo.
Fred  Pacon
Jag älskar dig  Mi amas vin
Grattis  Gratulon
Min svävare är full av ålar. Mia ŝvebŝipo plenas je angiloj.

 

Ho, mia kor’

Ho, mia kor’ är en kort dikt av esperanto-grundaren L.L. Zamenhof som skrevs strax innan hans berömda bok Unua Libro kom ut.

Esperanto
Engelska
Ho, mia kor’
Ho, mia kor’, ne batu maltrankvile,
El mia brusto nun ne saltu for!
Jam teni min ne povas mi facile,
Ho, mia kor’!
Ho, mia kor’! Post longa laborado
Ĉu mi ne venkos en decida hor’?
Sufiĉe! trankviliĝu de l’ batado,
Ho, mia kor’!
Oh, My Heart
Oh, my heart, don’t beat so uneasily,
Do not leap from my chest now!
I can barely hold myself now,
Oh, my heart!
Oh, my heart! After a long labor,
Will I not win in the critical hour?
Enough! ease your beating,
Oh, my heart!

Herrens bön (Fader vår) på esperanto

Esperanto-grundaren L.L. Zamenhof inkluderade en översättning av den berömda kristna bönen Fader vår i sin bok Unua Libro. Nu för tiden är det dock vanligare att man träffar på den översättning som antagits av den internationella katolska esperantoföreningen Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista.

L.L. Zamenhofs översättning av Fader Vår

Patro nia, kiu estas en la ĉielo, sankta estu Via nomo, venu reĝeco Via, estu volo Via, kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero.

 

Panon nian ĉiutagan donu al ni hodiaŭ kaj pardonu al ni ŝuldojn niajn kiel ni ankaŭ pardonas al niaj ŝuldantoj; ne konduku nin en tenton, sed liberigu nin de la malvera, ĉar Via estas la regado, la forto kaj la gloro eterne.
Amen!

Fader vår ur 1917 års svenska bibelöversättning

Fader Vår, som är i himmelen Helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, såsom i himmelen så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.
Amen.

 

Obs! Denna översättning inkluderar inte den avslutande strof som L.L. Zamenhof översatte till ”ĉar Via estas la regado, la forto kaj la gloro eterne” och som på svenska blir ”ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.”