Esperantobibliotek

Runt om i världen finns det bibliotek som innehåller samlingar av böcker på språket esperanto, både översatta böcker och sådana som är skrivna direkt på esperanto. Här nedanför hittar du några exempel på bibliotek världen över som har betydande samlingar av böcker på esperanto.

Här hemma i Sverige har Göteborgs stadsbibliotek den största samlingen esperantolitteratur bland de svenska folkbiblioteken. Man kan låna böcker från detta bibliotek även om man inte bor i Göteborg, eftersom folkbiblioteken samarbetar med varandra. Besök Libris för att leta upp esperantolitteratur och se vad som krävs för att ditt lokala bibliotek ska beställa boken åt dig.

Esperantobibliotek i Europa

Esperantomuzeo i Wien

esperanto-muzeoEsperantomuzeo i Wien grundades av Hofrat Hugo Steiner år 1927. Esperantomuzeo är nu för tiden en del av Kolekto por Planlingvoj kaj Esperantomuzeo (avdelningen för planerade språk och esperantomuseet) innehåller inte bara sådant som rör esperanto utan har titlar för ungefär 500 olika planerade språk, till exempel språket interlingua. Totalt finns här över 35 000 biblioteksvolymer och över 3 000 periodiska tidskrifter. Till detta tillkommer stora samlingar av manuskript, pamfletter, affischer, fotografier, med mera. Det är en mycket viktig avdelning för forskare som studerar esperanto och andra planerade språk.

Kolekto por Planlingvoj kaj Esperantomuzeo är en del av Österrikes nationabibliotek och på deras sajt kan man söka i titelkatalogen för samlingen. Databasen heter Trovanto.

Hector Hodler Library i Rotterdam

Universala Esperanto-Asocio (UEA), världsorganisationen för esperanto, driver biblioteket Hector Hodler Library på Nieuwe Binnenweg i Rotterdam, Nederländerna. I Hector Hodler Library finns över 30 000 titlar, inklusive böcker, manuskript och tidskrifter.

Montagu Butler Library i Stoke-on-Trent

montagu-butler-libraryMontagu Butler Library innehåller cirka 12 500 böcker, plus dokument, fotografier, med mera. Det rör sig både om böcker på esperanto och böcker om esperanto. Museet ha fått sitt namn efter författaren Montagu C. Butler som bland annat publicerade Step by Step in Esperanto och det stora lexikonet Esperanto-English Dictionary. Museet drivs av Esperanto Association of Britain. Tidigare låg museet i London, men numera har det sina lokaler i Wedgwood Memorial College i Stoke-on-Trent, Staffordshire.

The Center for Documentation and Exploration of the International Language i La Chaux-de-Fonds

Detta centrum är en del av stadsbiblioteket i La Chaux-de-Fonds i Schweiz och innehåller cirka 20 000 bibliografiska volymer.

Andra exempel på Europeiska städer där det finns esperantobibliotek eller stora esperantosamlingar

  • Aalen, Tyskland
  • Kortrijk, Belgien
  • Budapest, Ungern
  • Gray, Haute-Saône, Frankrike
  • Massa, Italien
  • San Pablo de Ordal, Spanien

Esperantobibliotek utanför Europa

Internationella museet för fred och solidaritet i Samarkand

Detta museum grundades i Uzbekistan år 1986 och drivs av The International Friendship Club.

University of Oregon i Eugene

The George Alan Connor Esperanto Collection är en del av University of Oregon i Eugene, USA.

University of South Florida-Tampa

The University of South Florida-Tampa Special Collections Department innehåller en stor samling gamla publikationer på esperanto. Här finns till exempel en förstautgåva av Karel Čapeks R.U.R från år 1926.