Litteratur på esperanto

Den litteratur som finns tillgänglig på esperanto kan delas in i två grupper. Dels finns det litteratur som skrivits på esperanto, dels finns det litteratur som översatts till esperanto. Redan under arbetet med att lägga grunden för sitt nya språk översatte esperantons grundare L.L Zamenhof både poesi och prosa till esperanto från andra språk för att testa om esperanton var tillräckligt omfångsrik och uttrycksfull. Zamenhof skrev också en del korta verser direkt på esperanto under arbetets gång.

Efter att Zamenhof lanserat esperanton på 1880-talet började andra personer skriva poesi och prosa på det nya språket, och för första gången skapades hela berättelser på esperanto. En av de banbrytande gestalterna var Henri Vallienne som skrev skönlitterära berättelser på esperanto.

Perioden mellan första och andra världskriget var en glansperiod för esperanton som litterärt språk och under den här tiden publicerades verk av erkänt skickliga författare och poeter som Julio Baghy, Jean Forge, Heinrich Luyken, Eŭgeno Miĥalski och Kálmán Kalocsay.

Senare under 1900-talet anslöt sig författare som Claude Piron (1931 – 2008) och William Auld (1924 – 2006), och manusförfatten Harold Brown har skrivit flera moderna pjäser på esperanto. Brown var under nästan 20 års tid bosatt i Sverige och var aktiv inom det svenska esperantoförbundet.

vasili-eroshenkoViktig att nämna är också Vasili Eroshenko (1890 – 1952), en blind esperantotalande författare, lingvist och lärare som var aktiv internationellt och producerade en stor mängd texter skrivna på esperanto med punktskriften braille. Han bidrog starkt till att sprida språket esperanto bland blinda och synskadade i Asien och Europa.

Att hitta böcker på esperanto

Universala Esperanto-Asocio (UEA), världsorganisationen för esperanto, säljer esperantolitteratur på postorder och driver också ett stort bibliotek vid namn Hector Hodler Library. I Hector Hodler Library finns över 30 000 titlar, inklusive böcker, manuskript och tidskrifter. Biblioteket ligger på Nieuwe Binnenweg i Rotterdam, Nederländerna.

Hos Projekt Gutenberg finns en samling litterära verk på esperanto som man kan läsa och ladda hem gratis. Vissa är skrivna direkt på esperanto medan andra är översättningar. Det går till exempel att läsa H.C. Andersens sagor här på esperanto. http://www.gutenberg.org/browse/languages/eo

Den som är intresserad av att veta mer om utbudet av litteratur på esperanto kan med fördel ta en titt i Geoffrey Suttons ”Concise Encyclopedia of the Original Literature of Esperanto” som publicerades så sent som år 2008. Denna drygt 700 sidor långa encyklopedi gavs ut av förlaget Mondial i USA med stöd från Esperanto-speaking Writers’ Association.

Det finns också flera litterära tidskrifter på esperanto, varav de tre största är Fonto, Literatura Foiro och Beletra Almanako.

Exempel på författare som publicerat verk på esperanto

Baldur Ragnarsson
Claude Piron
Eŭgeno Miĥalski
Frederic Pujulà i Vallès
Heinrich Luyken
Jean Forge
Jorge Camacho
Julio Baghy
Kálmán Kalocsay
Kitzo Hekotormos
Marjorie Boulton
Mauro Nervi
Nikolai Vladimirovich Nekrasov
Raymond Schwartz
Vasili Eroshenko
Vladimir Varankin
William Auld