Officiell användning

I skrivande stund är esperanto inte officiellt språk i något land.

Respubliko de la Insulo de la Rozoj

respubliko-de-la-insulo-de-la-rozojRespubliko de la Insulo de la Rozoj (Rosenöns republik) var en kortlivad mikronation utanför Italiens kust som hade esperanto som sitt officiella språk. År 1967 började ingenjören Giorgio Rosa bygga en 400 kvadratmeter stor platform ute i havet utanför Riminis kust. Plattformen låg cirka 11 km från fastlandet, i det Adriatiska havet.

Den 24 juni 1968 förklarade plattformen sig självständig, med Rosa som självutnämnd president. Rozoj betyder rosor på esperanto (singular är rozo), precis som efternamnet Rosa betyder ros på italienska.

Den 13 februari 1969 sprängdes plattformen av den italienska marinkåren.

Neutral Moresnet

I början av 1900-talet fanns planer på att etablera Neutral Moresnet som världens första stat med esperanto som officiellt språk.

neutral-moresnetMoresnet är ett 270 hektar stort område, som år 1816 gjordes till ett neutralt område som styrdes gemensamt av Nederländerna och Preussen. När Belgien bildades på 1830-talet övertog Belgien i praktiken Nederländernas roll i styret av Moresnet.

År 1908 föreslog läkaren Wilhelm Molly att Moresnet skulle omvandlas till världens första stat med esperanto som officiellt språk. Dr. Molly föreslog också att staten skulle få namnet Amikejo, vilket betyder vänskapsplats, och att en marsch på esperanto som också hette Amikejo skulle antas som nationalsång. Planerna var så pass långt gångna att flera personer bosatta i Moresnet lärde sig esperanto. När Världskongressen för esperanto hölls i Dresden utropades Neutral Moreset till esperantismens världshuvudstad.

Den politiska situationen i Europa ändrades dock innan drömmen om Amikejo hann bli verklighet. Preussen, som nu var en del av det tyska kejsardömet, motarbetade aktivt idén om Amikejo. År 1914 utbröt första världskriget och Tyskland invaderade Belgien.

Övrigt

  • Websajten för Radio Vaticana är tillgänglig på många olika språk och esperanto är ett av dem. Radio Vaticana är Vatikanens officiella radiokanal och den drivs av Jesuitorden.
  • Sedan år 2001 har den kinesiska regeringen publicerat dagliga nyheter på esperanto på China.org.cn. Den kinesiska regeringen sänder även program på esperanto i China Radio International.
  • FN erkände esperanto som ett medium för internationell förståelse år 1954.
  • Esperanto är huvudspråket hos universitetet International Academy of Sciences San Marino. Detta gäller både undervisning och administration.